Όροι Χρήσης

Επιστροφές είναι αποδέκτες μόνο αν υπάρχει  απώλεια κάποιου από τα προϊόντα κατά την μεταφορά τους ή αν το προϊόν που απεστάλη είναι διαφορετικό από αυτό που περιγράφετε